5η ΣΑΛΠΙΓΓΑ 1η παραγραφος - Δόθηκε εντολή στις ακρίδες να μην βλάψουν τη γη ,πάρα μόνο τους ανθρώπους ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΖΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ! ΌΧΙ να τους σκοτώσουν ,αλλά να τους βασανίσουν για 5 μηνες. 2η παραγραφος - περιγράφει τις ακρίδες και μπορεί να μιλάει για πολεμικές μηχανές ,αυτές όμως φέρνουν θάνατο άλλα όπως γράφει πιο πάνω θα ζητούν να πεθάνουν αλλά δεν θα μπορούν ! ΣΑΛΠΙΓΓΑ Μας λέει για τον παγκόσμιο πόλεμο που θ αρχίσει απ' τον Ευφράτη ποταμό για να θανατώσει το 1/3 των ανθρώπων . Εδώ ας φέρουμε στο μυαλό μας τις προφητείες του ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ . Θα ήθελα να ασχοληθούμε με τις προφητείες του ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ και να τις συγκρίνουμε με την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του ΙΩΑΝΝΗ. Ας ξεκινήσουμε με την 6η σφραγίδα και τον μέγα σεισμό που αναφέρει ο ΙΩΑΝΝΗΣ. Τι προφητείες δίνει ο ΚΟΣΜΑΣ ? Αν κανείς κρυφτεί πίσω από την πόρτα θα γλυτώσει Θα είναι ξαφνικό. (πίσω από την πόρτα και κάτω από την κάσα της έχουμε μάθει να πηγαίνουμε όταν γίνεται σεισμός). Εσείς θα φύγετε από τ' αριστερά βουνά, όχι από τα δεξιά .Τις σπηλιές μην τις φοβάστε (τι λέει η αποκάλυψη ? καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ δυνατοὶ, καὶ πᾶς δοῦλος, καὶ πᾶς ἐλεύθερος, ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων). Κρυφτειτε κοντά στην πόρτα η στην Πλάκα Θα είναι γρήγορο. Θα'ρθει μέρα που οι πολιτείες θα γίνουν παράγκες. Εσείς θα σώσετε άλλους και άλλοι εσάς. Δώστε σημασία στην επόμενη προφητεία. Να έχετε Σταυρό στο μέτωπο για να σας γνωρίσουν. Να θυμηθούμε τη λέει για το σφράγισμα των πιστών απ τους αγγέλους του Θεού? (3 λέγων, Μὴ βλάψητε τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, ἑωσοῦ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.)