ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Εδώ θα ήθελα να ασχοληθούμε με τις προφητείες του ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ και να τις συγκρίνουμε με την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του ΙΩΑΝΝΗ. Ας ξεκινήσουμε με την 6η σφραγίδα και τον μέγα σεισμό που αναφέρει ο ΙΩΑΝΝΗΣ. Τι προφητείες δίνει ο ΚΟΣΜΑΣ ? Αν κανείς κρυφτεί πίσω από την πόρτα θα γλυτώσει Θα είναι ξαφνικό. (πίσω από την πόρτα και κάτω από την κάσα της έχουμε μάθει να πηγαίνουμε όταν γίνεται σεισμός). Εσείς θα φύγετε από τ' αριστερά βουνά, όχι από τα δεξιά .Τις σπηλιές μην τις φοβάστε (τι λέει η αποκάλυψη ? καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ δυνατοὶ, καὶ πᾶς δοῦλος, καὶ πᾶς ἐλεύθερος, ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων). Κρυφτειτε κοντά στην πόρτα η στην Πλάκα Θα είναι γρήγορο. Θα'ρθει μέρα που οι πολιτείες θα γίνουν παράγκες. Εσείς θα σώσετε άλλους και άλλοι εσάς. Δώστε σημασία στην επόμενη προφητεία. Να έχετε Σταυρό στο μέτωπο για να σας γνωρίσουν. Να θυμηθούμε τη λέει για το σφράγισμα των πιστών απ τους αγγέλους του Θεού? (3 λέγων, Μὴ βλάψητε τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, ἑωσοῦ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.)