Η έκτη σφραγίδα - Τα κοσμογονικά σημεία της επιφάνειας του Χριστού

12 Καὶ εἶδον, ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην· καὶ ἰδού, ἔγεινε σεισμὸς μέγας, καὶ ὁ ἥλιος ἔγεινε μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ἔγεινεν ὡς αἷμα· 13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, καθὼς ἡ συκῆ ῥίπτει τὰ ἄωρα σῦκα αὑτῆς, σειομένη ὑπὸ μεγάλου ἀνέμου. 14 Καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη �ὡς βιβλίον τετυλιγμέ­νον,� καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκινή­θησαν ἐκ τῶν τόπων αὑτῶν· 15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ δυνατοὶ, καὶ πᾶς δοῦλος, καὶ πᾶς ἐλεύθερος, ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 16 καὶ λέγουσι πρὸς τὰ ὄρη καὶ πρὸς τὰς πέτρας, Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ᾽Αρνίου· 17 διότι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ τίς δύναται νὰ σταθῇ;

Ερμηνεία Οταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός άνοιξε την έκτη σφραγίδα, φανέρωσε στον Ιωάννη την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ουρανός με το αστρικό του σύστημα και η γη με τους κατοίκους της, την ημέρα που ο Ιησούς Χριστός ένδοξος βασιλιάς και κριτής, θα κάνει την παρουσία Του.Στην σφραγίδα αυτή κρατήστε την αρχή,τις τρεις πρώτες γραμμές από 12 ως 13.Σ΄αυτό το σημείο θέλω να μπείτε σε μια διεύθυνση και να ρίξετε μια ματιά http://www.sfak.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Θέμα -Maya's,ένας περίεργος αστρονομικός λαος(κλικ). Διαβαστε (περίπου στη μέση της σελίδας) το κεφάλαιο 2012-ο αγγελιοφόρος των άστρων.Στον πρόλογο μου αναφέρω ότι σ'ολα αυτά που λέγονται για το 2012 ίσως υπάρχει και μια αληθεια.Παντως μεχρι εδω δεν αναφερεται πουθενα για παγκοσμιο πολεμο,το λεω αυτο γιατι μερικοι περιμενουν τον παγκοσμιο χαμο τωρα, σε ενα με δυο χρονια, αφου μερικες προφητειες αναφερουν γι'αυτο μετα απο επεισοδιο ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ (δεν αναιρω την προφητεια αλλα τονιζω οτι δεν αναφερεται μεχρι τωρα,απλα κρατηστε το για παρακατω) Το πιο περιεργο ειναι στην αμεσως επομενη παραγραφο και λιγο πριν ανοιξει η εβδομη σφραγιδα.

1 ΚΑΙ μετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἱσταμένους ἐπὶ τὰς τέσσα­ρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, διὰ νὰ μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ὅτι ἀνέβη ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχων σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος· καὶ ἔκραξε μετὰ φωνῆς μεγάλης πρὸς τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδόθη νὰ βλάψωσι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 3 λέγων, Μὴ βλάψητε τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, ἑωσοῦ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.